Gipsnesten

Gipsnesten

Hier staan de meer gevorderde mierensoorten opgelijst. Deze mieren hebben een constante luchtvochtigheid en temperatuur nodig en zijn dus enkel voor gevorderde hobbyisten. Het grotendeel van deze mieren zijn meesters in ontsnappen en dienen dus goed onder controle te worden gehouden. Deze mieren hebben geen winterslaap en hebben dus een heel snelle ontwikkeling, kolonies van deze soorten kunnen dus heel snel in omvang toenemen. Deze soorten komen van nature niet voor in Europa en mogen dus onder geen beding terecht komen tussen de inheemse fauna en flora.

Nest

0.1

€10,00

Nest

1.1

€15,00

Nest

1.2

€15,00

Nest

3.1

€20,00